Contactin-1 IgG antikroppar (CNTN1)

Indikation

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP) som inte svarar på standardbehandling.

Metod

Western Blot. Serumspädning1:50.

Svar

Svaret anges som negativt eller positivt.

Tolkning

Contactin-1 (CNTN1) √§r ett paranodalt protein som √§r viktigt f√∂r funktionen vid signalering i Ranviers nod. IgG-antikroppar mot CNTN1 kan p√•visas i 3-6%  av fall med kronisk demyeliniserande inflammatorisk polyneuropati (CIDP). Denna subgrupp har ofta sensorisk ataxi, ett snabbt och aggressivt f√∂rlopp som inte svarar p√• standardbehandling med intraven√∂st immunglobulin (IVIg). En del svarar p√• behandling med steroider eller plasmaferes. Det finns rapporter om att terapiresistenta fall har svarat p√• behandling med rituximab (Querol L et al., 2015). Testning f√∂r autoantikroppar mot CNTN1 kan d√§rf√∂r vara till hj√§lp vid valet av individualiserad behandling.

Referenser

Doppler K et al., Neuromuscular 2015 (PMID 25694474)
Miura Y et al., Brain 2015 (PMID 25808373)
Doppler K et al., Brain 2016 (PMID 27474220)
Querol L et al., Neurol. Neuroimmunol. Neuroinflamm. 2015 (PMID 26401517)

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket CIDP - kronisk demyeliniserande inflammatorisk polyneuropati (537), Inflammatorisk neuropati (Guillain-Barré) (534). Se även analyser Neurofascin-155 IgG och IgM antikroppar (NF155)

DYN_box_02