Neurofascin-155 IgG och IgM antikroppar (NF155)

Induktion

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP) som inte svarar på standardbehandling.

Metod

Western Blot. 

Svar

Svaret anges som negativt eller positivt för IgG- och/eller IgM-antikroppar.

Tolkning

Neurofascin-155 (NF155) √§r ett paranodalt glial protein som √§r viktigt f√∂r funktionen vid signalering i Ranviers nod.  IgG-antikroppar mot NF155 har beskrivits hos 5-10% av fall med kronisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP). Denna subgrupp karakteriseras av yngre √•lder vid sjukdomsdebut, dominerande distal svaghet, karakteristisk tremor (l√•gfrekvent med h√∂g amplitud, postural/intentions tremor) och kraftigt f√∂rh√∂jd proteinniv√• i likvor. Tecken p√• demyelinisering i centrala nervsystemet kan √§ven f√∂rekomma. Dessa patienter svarar ofta d√•ligt p√• standardbehandling med kortison och/eller intraven√∂st immunglobulin (IVIg). I dessa fall kan behandling med plasmaferes eller rituximab (Querol L et al., 2015) vara framg√•ngsrik. Testning f√∂r autoantikroppar mot NF155 kan d√§rf√∂r vara till hj√§lp vid valet av individualiserad behandling.

IgM-autoantikroppar mot NF155 kan förekomma utan att IgG-antikroppar kan påvisas hos patienter med inflammatoriskneuropati. Test av IgM-autoantikroppar är därför av intresse även om deras patogena roll ännu inte är fullständigt klarlagd (Doppler et al., 2018).

Referenser

Vallat J-M et al., Neuromuscular Disorders 2016 (PMID 27986399)
Kadoya M et al., Journal of Neuroimmunology 2016 (PMID 27852440)
Querol L et al., Neurology 2014 (PMID 24523485)
Querol L et al., Neurol. Neuroimmunol. Neuroinflamm. 2015 (PMID 26401517)

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket CIDP - kronisk demyeliniserande inflammatorisk polyneuropati (537), Inflammatorisk neuropati (Guillain-Barré) (534). Se även analyser Contactin-1 IgG antikroppar (CNTN1)

DYN_box_01