IIF-ANCA

Indikation

Vid misstanke om systemisk vaskulit och inflammatoriska sjukdomar.

Metod

Indirekt Immunofluorescens (IIF) metod med humana granulocyter som substrat.

Ackrediterad analys - läs mer under Kvalitet.

Svar

Resultatet anges som negativt, svagt, medel eller starkt positivt efter värdering av fluorescensens styrka.

Tolkning

Den klassiska ANCA vid systemisk vaskulit är en reaktion av IgG antikroppar mot granulocyter och syns som en kornig färgning av granulocytens cytoplasma (C-ANCA) vid IIF undersökning. C-ANCA förekommer främst vid Wegeners granulomatos och andra systemiska vaskuliter såsom mikroskopisk polyangit, Churg-Strauss syndrom, fokal och extrakapillär nekrotiserande glomerulonefrit. I aktiv fas av sjukdomen har ca 90% av Wegener patienter C-ANCA. Ett annat ANCA mönster är den perinukleära färgningen av granulocyter, den s.k. P-ANCA. P-ANCA förekommer också vid systemisk vaskulit, oftare vid mikroskopisk polyangit än vid Wegeners granulomatos och framförallt då sjukdomen huvudsakligen är lokaliserad till njuren.

P-ANCA förekommer ofta vid inflammatorisk tarmsjukdom, reumatoid artrit och läkemedelsinducerad SLE. Observera att C- och P-ANCA är IIF mönster och kan bero på antikroppar med olika specifi citet mot granula proteiner och därför rekommenderas vid positiv IF uppföljning med specifi ka analyser med ELISA. IIF mönstret kan också kallas atypiskt och är då mer relaterat till inflammatoriska sjukdomar såsom t.ex. UC, RA och inte vaskulit. Om kärnfärgning på andra celler syns vid undersökningen kallas det för osäker ANCA på grund av organ-ospecifik kärnfärgning eftersom det då inte går att uttala sig om det finns ANCA eller ej.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket ANCA utvidgad analys (503), Inflammatorisk tarmsjukdom (513), Osäker bindvävssjukdom (520), Plötslig hörselnedsättning (530). Se även analyser ANCA Panel, MPO-ANCA (capture teknik), MPO-ANCA (direkt teknik), PR3-ANCA (capture teknik), PR3-ANCA (direkt teknik)

DYN_box_04