Fibroblast Growth Factor Receptor 3 (FGFR3) - antikroppar

Indikation

Misstanke om inflammatoriska sensorisk neuropati.

Metod

ELISA.

Svar

Svaret anges som negativt eller positivt med värde.

Tolkning

Antikroppar mot FGFR3 har rapporterats hos patienter med autoimmun systemsjukdom och samtidig sensorisk neuropati.

Läs mer om provtagning

Referenser

PMID: 25628376

DYN_box_04