Thrombospondin Type 1 Domain Containing 7A (THSD7A) antikroppar

Indikation

Misstanke om primär membranös nefropati (PMN) tidigare kallad idiopatisk membranös nefropati (IMN).

Metod

Indirekt immunofluorescens (IIF) med THSD7A transfekterade celler

Svar

Resultatet anges som negativt eller positivt. Positivt resultat titreras.

Tolkning

Antikroppar mot THSD7A har rapporterats förekomma i ca 10% av anti-PLA2R negativa fall med membranös nefropati (PMN). Antikropparna ar främst av IgG4 subklass och anses ha hög sjukdomsspecificitet. Antikroppsnivån förefaller dessutom att vara associerad till sjukdomsaktivitet och följer graden av proteinuri.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Glomerulonefrit (500), Primär Membranös Nefropati (PMN) (584). Se även analyser ANA screen på HEp-2 celler, dsDNA antikroppar, Fosfolipas A2-receptor (PLA2R) antikroppar, GBM antikroppar (Goodpasture antigenet), MPO-ANCA (capture teknik), MPO-ANCA (direkt teknik), PR3-ANCA (capture teknik), PR3-ANCA (direkt teknik), Streptolysin O-antikroppar

DYN_box_01