C4d

Indikation

Komplementaktivitetsmarkör

Metod

ELISA

Svar

Resultatet anges som ng/ml.

Tolkning

Detta test är endast avsett för analyser i forskningssyfte, det är ännu inte validerat för diagnostiska ändamål. C4d nivå ?1000 ng/ml anses normal.

C4d är en biomarkör som genereras vid komplementaktiveringen av den klassiska och/eller lektin-vägen. C4d används som en histologisk markör för komplementaktivitet vid flera sjukdomar, särskilt tillstånd med njurengagemang och misstänkt avstötningsreaktion av organtransplantat. C4d i plasma identifieras alltmer som en biomarkör för komplementaktivering vid till exempel SLE, systemisk skleros och ANCA-associerad vaskulit.

För ytterligare komplementinformation se: www.svarlifescience.com

Läs mer om provtagning

DYN_box_04