ANNA-3 - antikroppar

Indikation

Misstanke om paraneoplastiskt syndrom.

Metod

Indirekt immunofluorescens.

Svar

Resultatet anges som negativt eller positivt med titer.

Tolkning

ANNA-3 är en sällsynt paranoplastisk markör som har detekterats hos patienter med lungcancer i lungcancer (SCLC), men har också hittats i lungadenetokarcinom och matstrupe. Kliniska symptom är sensorisk-motorisk neuropati med eller utan ataxi, cerebellär ataxi, hjärnstemencefalomyopati med känslighetsstörningar. Antikropparna kan vara närvarande tillsammans med andra paraneoplastiska markörer sådana anti-Ri (Nova 1 / ANNA-2) och kalciumkanalantikroppar (VGCC).

Läs mer om provtagning

DYN_box_01