Neurofascin-155 (NF155) antikroppar - IgG4 subklassbestämning

Induktion

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP) som inte svarar på standardbehandling.

Metod

Western Blot

Svar

Svaret anges som negativt eller positivt.

Tolkning

Neurofascin-155 (NF155) är ett paranodalt protein som är viktigt för funktionen i Ranviers nod. IgG-antikroppar mot NF155 har beskrivits hos 5-10% av fall med kronisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP). Denna subgrupp karakteriseras av yngre ålder vid sjukdomsdebut (20-30 års ålder), subakut och ofta snabbt förlöpande förlopp medataxi tremor, distal svaghet, och dåligt svar på standardbehandling med kortison och/eller intravenöst immunglobulin (IVIg) medan plasmaferes eller rituximab (Querol L et al., 2015) kan ha effekt. Kombination med central demyelinisering har rapporterats.

Dessa antikroppar domineras av IgG4-subklass. (Vural A et al., 2018).

Referenser

Delmont E et al., Brain 2017: 140; 1851‚Äď1858
Vural A et al., Front. Immunol., 14 May 2018

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket CIDP - kronisk demyeliniserande inflammatorisk polyneuropati (537), Inflammatorisk neuropati (Guillain-Barré) (534). Se även analyser Contactin-1 IgG antikroppar (CNTN1), Neurofascin-155 IgG och IgM antikroppar (NF155)

DYN_box_02