Mitokondrie-antikroppar ‚Äď AMA

Indikation

Misstanke om primär biliär cholangit (PBC) eller autoimmun hepatit.

Metod

Indirekt immunofluorescens (IIIF).

Svar

Resultatet anges som negativt, svagt, medel eller starkt positivt efter värdering av fluorescensens styrka.

Tolkning

Antikroppar mot mitokondrier typ M2 är markör för primär biliär cholangit (PBC) och förekommer i drygt 90% av fallen. Overlap-former mellan PBC och AIH förekommer. PBC kan även ses vid systemisk skleros. PBC är en kolestatisk sjukdom, dvs gallgångarna är drabbade av inflammation, vilket kan leda till kolestatiska levervärden. Antikropparna är riktade mot pyruvat dehydrogenas komplexet på mitokondriens inre membran, s.k. M2-antigenet.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Autoimmun leversjukdom (515)

DYN_box_04