MPO-ANCA (direkt teknik)

Indikation

Misstanke om systemisk vaskulit, särskilt med njurengagemang.

Metod

Direkt ELISA med granulocyt myeloperoxidas som antigen.

Ackrediterad analys - läs mer under Kvalitet.

Svar

Resultatet anges som internationella enheter (IU/ml).

Tolkning

Myeloperoxidas är en av de viktigaste antigenerna för anti-neutrophila cytoplasmatiska antikroppar (ANCA) vid systemisk vaskulit. Myeloperoxidas-ANCA (MPO-ANCA) är markör för de systemiska vaskulitsjukdomarna granulomatos med polyangiit (GPA) som tidigare benämndes mikroskopisk polyangiit och eosinofil granulomatos med polyangiit (EGPA) som tidigare benämndes Churg-Strauss syndrom. MPO-ANCA kan också förekomma vid SLE, infektioner och vara läkemedelsutlöst utan koppling till vaskulit. Antikroppsnivån kan sjunka vid remission och en stigande nivå kan förebåda recidiv.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Akutanalys för screening av anti-GBM, PR3-ANCA och MPO-ANCA (006), ANCA - Uppföljningsprov vid systemisk vaskulit (504, 505), ANCA utvidgad analys (503), ANCA vid systemisk vaskulit (501), Glomerulonefrit (500), Osäker bindvävssjukdom (520). Se även analyser ANCA Panel, MPO-ANCA (capture teknik), PR3-ANCA (capture teknik), PR3-ANCA (direkt teknik)

DYN_box_03