Purkinjecells-antikroppar (Tr, Trotter antigen)

Indikation

Misstanke om paraneoplastiskt syndrom.

Metod

Immunoblot. Serum analys är ackrediterade - läs mer under Kvalitet

Svar

Serum: Resultatet anges som negativt eller positivt med värde (blot intensitet).

Likvor: Resultatet anges som negativt eller positivt.

Tolkning

Antikroppar mot Tr (Trotter antigen) kan ses vid bröst eller ovariecancer, SCLC, thymom samt vid Hodgkins lymfom och är associerade med paraneoplastiskencephalomyelit eller cerebellär degeneration.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Paraneoplastiska neurologiska sjukdomar och autoimmun encefalit (553, 554, 556, 557, 560, 562). Se även analyser AMPA receptor 1 & 2 antikroppar, Amphiphysin-antikroppar, CASPR2-antikroppar, CV2/CRMP5-antikroppar, DPPX (dipeptidylaminopeptidas liknande protein 6) antikroppar, GABA B receptor-antikroppar, GAD-antikroppar, Hu (HuD/ANNA-1) -antikroppar, LGI-1 antikroppar, Ma (Ma-2/Ta) -antikroppar, NMDA receptor-antikroppar, Recoverin-antikroppar, Ri (Nova 1 / ANNA-2) -antikroppar, SOX1-antikroppar, Titin-antikroppar, VGKC (Kaliumkanal-komplex) antikroppar, Yo-antikroppar, Zic4-antikroppar

DYN_box_01