ASCA IgA och IgG

Indikation

Misstanke om Crohns sjukdom.

Metod

ELISA med mannan från Saccharomyces cerevisiae som antigen.

Svar

Resultatet anges som kvot mellan patientserum och normalserum.

Tolkning

IgA antikroppar mot Saccharomyces cerevisiae (ASCA) förekommer hos patienter med Crohns sjukdom i mellan 60-75%, men är sällsynta hos patienter med ulcerös kolit. IgG ASCA förekommer ofta tillsammans med IgA ASCA, men en del patienter har endast en Ig klass. Antigenet är oligomannos epitoper från cellväggen på vanlig jäst (Saccharomyces cerevisiae). Patienter med ulcerös kolit (UC) har ANCA av den så kallade P-ANCA typen (kan också kallas atypisk ANCA). Antigenerna är okända, men kan vara elastas, laktoferrin, BPI etc. Kombinationen ASCA och ANCA används därför för att skilja UC från Crohns sjukdom eftersom en typisk UC patient har ANCA medan en typisk Crohns patient har ASCA.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Inflammatorisk tarmsjukdom (513). Se även analyser IIF-ANCA

DYN_box_01