Steroid-21-Hydroxylas/S21HY-antikroppar

Indikation

Misstanke om Addisons sjukdom.

Metod

Radioimmunoprecipitation med rekombinant antigen.

Svar

Resultatet anges som kvot mellan patientserum och normalserum.

Tolkning

Steriod-21-hydroxylas är det huvudsakliga antigenet vid autoimmun binjurebarksinsufficiens (Addisons sjukdom). Antikroppen har påvisats hos 93% av patienter med diagnosen Addisons sjukdom.

Läs mer om provtagning

DYN_box_04