Transglutaminas IgA-antikroppar

Indikation

Misstanke om celiaki eller dermatitis herpetiformis.

Metod

ELISA med humant transglutaminas som antigen.

Svar

Resultatet anges som kvot.

Tolkning

Vävnadstransglutaminas (tTG) är ett enzym som korsbinder proteiner i vävnader. Det viktigaste antigenet i endomysium vid celiaki-diagnostik är transglutaminas. IgA anti-transglutaminas antikroppar analyserade med ELISA korrelerar mycket bra med anti-endomysium analyserat med indirekt immunofluorescens. Anti-tTG och anti-endomysium har nästan 100% sensitivitet och specificitet vid klinisk celiaki.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Celiaki (512). Se även analyser Endomysium IgA antikroppar, Gliadin IgA antikroppar, Total-IgA kvantifiering

DYN_box_02