Yo-antikroppar

Indikation

Misstanke om paraneoplastiska syndrom.

Metod

Immunoblot samt indirekt immunofluorescens (IIF).  Antigenet till immunoblot √§r framst√§llt och upprenat med biokemiska metoder. Analysen f√∂r indirekt immunofluorescens (IIF) √§r en kombination av fixerad v√§vnad fr√•n nerv, cerebellum, intestinal v√§vnad och pancreas med ursprung fr√•n apa. I likvor analyseras endast immunoblot.

IIF och immunoblot-analys f√∂r serum √§r ackrediterade - l√§s mer under Kvalitet

Svar

Resultatet anges som negativt eller positivt. IIF åtföljs av svar i titer och immunoblot följs åt av svar med intensitet. För likvor är svaret positivt eller negativt.

Tolkning

Resultaten f√∂r paraneoplastiska antikroppar ska verifieras av b√•da analyserna f√∂r att ge ett samlat svar enligt europeiska riktlinjer. 

 
Enligt leverantör är analysens sensitivitet är 100% och specificitet är 100%.
 
Antikropparna mot Yo kallas också anti-PCA-1 (Purkinjecellsantigen 1). Antigenet finns i purkinjeceller, de flesta större neuroner och flera tumörtyper som bröst och ovarie. Presenterar sig ofta som subakut cerebral ataxi och ofta med sensorisk eller motor neuropati. Vid de paraneoplastiska syndromen utvecklar ofta patienterna neurologiska symptom före kliniska manifestationer orsakade av tumören. Vid behandling av paraneoplastiska syndrom är det viktigt att finna den underliggande tumören och behandla denna.
 
Generellt sett √§r behandling med immunoterapi oftare effektfull vid auto-antikroppar riktade mot extracellul√§ra antigen √§n vid auto-antikroppar mot intracellul√§ra antigen. 
 
Läs mer om provtagning
 

Referenser: 

PMID: 15342008; 15258215; 21747075; 22448032 

 
 

Paket och andra analyser

Se även paket Paraneoplastiska neurologiska sjukdomar och autoimmun encefalit (553, 554, 556, 557, 560, 562). Se även analyser CARP VIII antikroppar, Glycinreceptor-antikroppar, Homer 3 antikroppar, IgLON5 antikroppar, ITPR1 antikroppar, VGCC (Kalciumkanalkomplex) antikroppar

DYN_box_04