Akutanalys för screening av anti-GBM, PR3-ANCA och MPO-ANCA (006)

Ingående analyser

GBM antikroppar (Goodpasture antigenet), MPO-ANCA (direkt teknik), PR3-ANCA (direkt teknik)

Indikation

Vid misstanke om renopulmonella syndrom, rapidly progressive glomerulonephritis, snabbt stigande kreatinin, Goodpasture syndrom, Granulomatos med  polyangiit. Ej l√§mplig analys f√∂r att f√∂lja patienter eller f√∂r att uppt√§cka √•terfall hos k√§nda patienter eftersom analysen inte √§r kvantitativ.

Metod

ELISA med de upprenade antigenerna alfa 3 kedjan från typ IV kollagen, proteinas 3 och myeloperoxidas från granulocyter.

Svar

Resultatet anges som kvot mellan absorbansen för patientserum och normalserum.

Referensintervall

<3 med gränsvärde 4.

Tolkning

Patienter med hemoptys eller lunginfiltrat tillsammans med glomerulonefrit, speciellt snabbt förlöpande, tillhör gruppen renopulmonella syndrom. Ofta har patienterna initialt utretts för infektioner eller maligniteter. Förhållandet mellan lung- och njurengagemang kan variera och symptomen kan ibland komma från ett av organen. De vanligaste diagnoserna är Goodpasture syndrom, ANCA associerad systemisk vaskulit (Granulomatos med polyangiit, mikroskopisk polyangiit), SLE eller läkemedelsinducerad glomerulonefrit. Det är viktigt med en snabb diagnos och därigenom en snabb start för terapin för att därigenom klara lung- respektive njurfunktionen. Vid renopulmonella syndrom eller snabbt förlöpande glomerulonefrit har det visats att upp till 80% av patienterna har anti-GBM eller PR3-ANCA eller MPO-ANCA.

Metoden är en screening metod med hög känslighet och därför förekommer falskt positiva fall i ca 1%. Dessa blir negativa vid kvantitativ analys (1-3).

Ackrediterad analys - läs mer under Kvalitet.

Läs mer om provtagning

DYN_box_04 Ladda hem eller best√§ll remiss ÔĽŅ