Kongenitalt hjärtblock (524)

Ingående analyser

Extraherbara nukle√§ra antigen ‚Äď ENA screen, SSA/Ro52-antikroppar

Indikation

Gravida med känd autoimmun sjukdom, främst SLE eller Sjögrens syndrom. Låg hjärtfrekvens hos foster vid rutinkontroll. Patienter som tidigare fött barn med kongenitalt hjärtblock eller myokardit.

Klinik

Antikroppar mot Ro eller La kan överföras från moder till foster via placenta. Dessa antikroppar kan orsaka neonatal lupus vars mest allvarliga manifestation är kongenitalt hjärtblock. I många fall är modern asymptomatisk och utvecklar först senare, om alls, manifest autoimmun sjukdom. I de allra flesta fallen av säkerställt kongenitalt hjärtblock är antikropparna riktade mot en del av Ro52-antigenet. I de fall man upptäcker dessa antikroppar hos gravida, undersöks fostrets hjärta med ultraljud vid upprepade tillfällen fram tills graviditetsvecka 24, då risken att utveckla hjärtblock minskar. Hjärtblocket är behandlingsbart in utero.

Läs mer om provtagning

DYN_box_01 Ladda hem eller best√§ll remiss ÔĽŅ