Läkemedelsinducerad lupus (541)

Ingående analyser

ANA screen på HEp-2 celler, Histon-antikroppar, IIF-ANCA, Kardiolipin IgG och IgM antikroppar

Indikation

Misstanke om läkemedelsinducerad lupus eller vaskulit.

Klinik

Vissa läkemedel kan genom olika mekanismer ge lupus-liknande syndrom som bieffekt. De kan aktivera en latent lupus-sjukdom eller så kan de orsaka ett separat syndrom som kallas läkemedelsinducerad lupus. Symptombilden innefattar ett flertal systemiska symptom såsom feber, myalgi, artrit och hudutslag. Njurpåverkan och CNS-symptom är ovanligt. Skillnader och likheter mellan läkemedelsutlöst och spontan lupus presenteras i tabellen nedan. De läkemedel som främst associeras med läkemedelsinducerad lupus är procainamid, hydralazin, diltiazem och anti-TNF (tumour necrosis factor) preparat.

Patienter med njurkomplikationer har ofta nekrotiserande glomerulonefrit som kan vara associerad med P-ANCA, där antikropparna vanligen är riktade mot MPO eller laktoferrin.

Tabell över organsymptom vid SLE resp. läkemedelsinducerad lupus:

Läs mer om provtagning

DYN_box_02 Ladda hem eller best√§ll remiss ÔĽŅ