Neuromyelitis optica spectrum disease, NMOSD (Dévics syndrom) (565)

Ingående analyser

Aquaporin 4-antikroppar - NMO, Myelin oligodendrocyt glykoprotein/MOG-antikroppar

Indikation

Misstanke om neuromylelits optica spectrum disease (NMOSD).

Klinik

NMO är en inflammatorisk demyeliniserande sjukdom som drabbar centrala nervsystemet (CNS). Vid MS leder inflammationen till fläckvis förstöring avmyelinet och nervimpulserna stoppas. Det finns data som tyder på att det är myelin specifika T-lymfocyter som orsakar sjukdomen. Autoantikroppar mot myelin oligodendrocyt glykoprotein (MOG) och myelin basiskt protein (MBP) förekommer också. MOG utgör en mindre andel av myelinet (0,01-0,05%) och finns bara i centrala nervsystemet. MBP utgör runt 30% av myelin proteinet och är lokaliserad på den cytoplasmatiska sidan. Antikropparna kan förekomma hos upp till hälften av patienterna, mer hos kvinnor än män. Det är dock oklart om de utgör en specifik del av MS eller bara är en markör för CNS skada.

Neuromyelitis optica (NMO) betraktades tidigare som en variant av MS, men ses numera som en egen sjukdom. Med stöd av bl.a. upptäckta autoantikroppar mot jonkanalen aquaporin 4 har tillståndet nu kunnat definieras som en egen entitet. Differentialdiagnosen mot MS är viktig eftersom sjukdomarna kräver olika behandling. Provet är av intresse vid myelit och optikusneurit, var för sig eller i kombination.

Läs mer om provtagning

 

DYN_box_02 Ladda hem eller best√§ll remiss ÔĽŅ