Inflammatorisk neuropati (Guillain-Barré) (534)

Ingående analyser

Contactin-1 (CNTN1) antikroppar - IgG4 subklassbestämning, Contactin-1 IgG antikroppar (CNTN1), Gangliosid-antikroppar IgG och IgM, Myelinassocierat glykoprotein (MAG)-antikroppar, Neurofascin-155 (NF155) antikroppar - IgG4 subklassbestämning, Neurofascin-155 IgG och IgM antikroppar (NF155), Neurofilament light protein (NFL), Sulfatid IgM antikroppar

Indikation

Polyneuropati där orsaken är okänd eller misstänkes vara autoimmun.

Klinik

Gangliosider är en grupp sialinsyrainnehållande glykolipider, som förekommer i nervsystemet. De är integrerade i cellmembraner och har där en ceramidsvans i lipidlagret och en oligosackariddel som sticker ut och är åtkomlig för antikroppar. Av de många gangliosider som är kända, är det främst GM1, GM2, GQ1b, GD1a, GD1b, GT1b som är immunologiskt intressanta vid perifera nervsjukdomar. Antikroppar mot dessa antigener, som ofta korsreagerar inbördes, misstänkes i vissa fall ha en patogenetisk roll.

IgM-antikroppar mot GM1 finns i hög frekvens vid multifokal motorisk neuropati med konduktionsblock (MMN), en viktig differentialdiagnos till ALS. IgG-antikroppar mot dessa gangliosider ses hos patienter med Guillain- Barrés syndrom, främst vid den motoriska axonala formen (AMAN), som kan utlösas av Campylobacter jejuni.

Miller Fishers syndrom, med olika grader av oftalmoplegi, ataxi och arefl exi, är en variant av Guillain-Barres syndrom där IgG-antikroppar mot gangliosiden GQ1b förekommer i mycket hög frekvens. IgM-antikroppar mot detta antigen påvisas ofta vid en speciell form av sensorisk ataktisk polyneuropati med M-komponent av IgMklass (CANOMAD).

IgG-antikroppar mot GD1a förekommer vid Guillain-Barrés syndrom, speciellt vid den motoriska axonala formen.

IgM-antikroppar mot GD1b ses vid MMN och vid CANOMAD.

Antikroppar mot myelinassocierat glykoprotein (MAG) binder även till kolhydratdelen på myelinproteinet P0 och SPGP. Höga titrar av IgM-antikroppar mot detta antigen är mycket ofta förenade med en sensorisk polyneuropati. Anti-MAGaktivitet påvisas hos hälften av de patienter som har M-komponent av IgM-klass.

I de senaste forskningsrönen rapporteras att autoantikroppar vid perifere neuropatier i många tillfällen binder till komplex mellan ett eller flera antigen. Metoder för att analysera antikroppar mot dessa komplex är ännu ej tillgängliga kommerciellt.

Läs mer om provtagning

DYN_box_04 Ladda hem eller best√§ll remiss ÔĽŅ