Sjögrens syndrom (522)

Ingående analyser

ANA screen p√• HEp-2 celler, Extraherbara nukle√§ra antigen ‚Äď ENA screen

Indikation

Misstanke om primärt Sjögrens syndrom.

Tolkning

Primärt Sjögren syndrom är en inflammatorisk sjukdom där symptomen beror på nedsatt funktion i spott- och tårkörtlar. Patienten lider av muntorrhet och känsla av grus i ögonen (Keratoconjunctivitis sicca). Extraglandulära symptom förekommer och då vanligen från hud, leder, muskler och tyroidea. 2,5% av patienterna utvecklar Non-hodgkin’s lymfom.

ANA är positiv hos cirka 70% av patienter med Sjögrens syndrom, oftast då med kornig fluorescens. I cirka 80% av fallen har patienterna antikroppar riktade mot Ro/SSA och cirka 70% har antikroppar riktade mot La/SSB. Vid vaskulit i samband med Sjögrens syndrom och systemisk lupus erytematosus stiger anti-SSA och anti-SSB samtidigt upptill något år innan dessa manifestationer framkommer.

Sjögrens syndrom förekommer också sekundärt till andra reumatiska sjukdomar, vanligast reumatoid artrit. Vid sekundärt Sjögrens syndrom är SSA och SSB positiva i 10-15% av fallen.

Läs mer om provtagning

DYN_box_03 Ladda hem eller best√§ll remiss ÔĽŅ