ANCA - Uppföljningsprov vid systemisk vaskulit (504, 505)

Ingående analyser

MPO-ANCA (capture teknik), MPO-ANCA (direkt teknik), PR3-ANCA (capture teknik), PR3-ANCA (direkt teknik)

Indikation

Uppföljning av patient med känd vaskulitsjukdom. Kontroll av sjukdomsaktivitet och behandlingseffekt.

Klinik

Patienter med Wegeners granulomatos har ANCA i 90% av fallen. Majoriteten har PR3-ANCA, men cirka 10% av de ANCA positiva patienterna har MPO-ANCA. Vid mikroskopisk polyangit är MPO-ANCA den helt dominerande antikroppen. Båda sjukdomarna förlöper i skov, vilka som regel förebådas av en stegring av ANCA-nivån. Vid sjukdomsdebuten är som regel ANCA-nivån hög. Framgångsrik behandling åtföljs som regel av en sänkning av ANCA-nivån (3, 5, 8-13).

M√∂jlighet finns att f√• patientens ANCA-niv√• √∂ver tid p√• ett diagram. Kryssa f√∂r rutan ‚ÄĚTiterkurva/Diagram‚ÄĚ p√• remissens baksida.

Läs mer om provtagning

DYN_box_01 Ladda hem eller best√§ll remiss ÔĽŅ