ANCA vid misstanke om systemisk vaskulit/anti-GBM sjukdom (501)

Ingående analyser

dsDNA antikroppar, GBM antikroppar (Goodpasture antigenet), IIF-ANCA, MPO-ANCA (capture teknik), MPO-ANCA (direkt teknik), PR3-ANCA (capture teknik), PR3-ANCA (direkt teknik)

Indikation

Diagnos och uppf√∂ljning av ANCA-associerade systemiska vaskuliter (s√•som Granulomatos med polyangiit och mikroskopisk polyangit).Vid positivt utfall av PR3- eller MPO-analyser kan komplettering med IIF ANCA (C-ANCA och P-ANCA) g√∂ras. Vidare kan subklassbest√§mning av specifikt IgG g√∂ras liksom PIZ best√§mning av alfa 1 antitrypsin (se dessa analyser i Analyslistan).

Klinik

ANCA-associerade systemiska vaskuliter beskrivs närmare i appendix, sid 145. Patienter med Wegeners granulomatos (WG) har med få undantag ANCA. Cirka 90% har PR3-ANCA och 5-10% har MPO-ANCA. Hos patienter med begränsad sjukdom och hos patienter i remission är ANCA positiv i hälften av fallen.

Patienter med mikroskopisk polyangit (MPA) √§r som regel positiva f√∂r MPO-ANCA, men fall med positiv PR3-ANCA f√∂rekommer. √Ąven patienter med Churg-Strauss sjukdom och Goodpastures syndrom kan vara positiva f√∂r MPO-ANCA.

Vid både WG och MPA kan en ökning av ANCA-nivån förebåda skov. Capture-metoden har visat sig överlägsen för uppföljning, då den säkrare förutsäger återfall.

Läs mer om provtagning

DYN_box_02 Ladda hem eller best√§ll remiss ÔĽŅ