Antifosfolipidsyndrom (510)

Ingående analyser

ANA screen på HEp-2 celler, Beta2-glykoprotein-1 IgA antikroppar, Beta2-glykoprotein-1 IgG och IgM antikroppar, Fosfatidylserin antikroppar, Kardiolipin IgA antikroppar, Kardiolipin IgG och IgM antikroppar

Indikation

Misstanke om antifosfolipidsyndrom. Tromboembolism hos patienter utan andra riskfaktorer. Oförklarad förlängd APT-tid. Upprepade spontana aborter.

Klinik

Antifosfolipidsyndrom (APS) karaktäriseras hos patienten av tromboser i större artärer och vener och trombotisk mikroangiopati. Vanliga manifestationer är djupa ventromboser, trombocytopeni och neurologiska bortfallsymptom eller upprepade spontana aborter. APS förekommer hos upp till en tredjedel av patienter med systemisk lupus erytematosus. Föreslagna diagnoskriterier för APS är minst en klinisk manifestation av tromboembolism eller graviditetskomplikation och minst ett laboratoriekriterium enligt nedan.

Den ökade benägenheten till trombosbildning beror på förekomst av antikroppar mot fosfolipider, vilka kan inhibera både pro- och antikoagulerande komponenter i koagulationssystemet. In vitro inhiberar antikropparna fosfolipidberoende koagulationsfaktorer, vilket leder till en förlängd APT-tid.

Laboratorietester vid antifosfolipidsyndrom
Lupus antikoagulans: (Utförs på kliniskt kemiska laboratorier med olika metoder.) Påvisande av förlängd APT-tid som inte beror på brist på enskilda koagulationsfaktorer och som återställs genom att fosfolipider tillsätts provet.

Anti-kardiolipin: Kardiolipin är en fosfolipid. Antikroppar mot kardiolipin förekommer vid APS och hos upp till 30% av patienter med SLE. Anti-kardiolipin förekommer hos någon procent av friska kontroller, och det är oklart vilken den kliniska signifikansen av detta är. Vid SLE utvecklar dock mer än hälften av patienterna med anti-kardiolipin APS. Anti-kardiolipin förekommer också vid vissa infektioner, såsom borrelia, syfilis och malaria, och är då inte associerat med APS.

Anti-ß2-glykoprotein 1: ß2-glykoprotein 1 är en co-faktor till kardiolipin i koagulationskaskaden. Anti-ß2-glykoprotein 1 är mer specifikt än anti-kardiolipin, då det inte förekommer vid några infektiösa tillstånd.

Läs mer om provtagning

DYN_box_03 Ladda hem eller best√§ll remiss ÔĽŅ