Autoimmun leversjukdom (515)

Ingående analyser

ANA screen p√• HEp-2 celler, Glatt muskel-antikroppar (SMA), LKM ‚Äď lever/njurmikrosom antikroppar, Mitokondrie-antikroppar ‚Äď AMA

I paketet ingår prover för basutredning. Se även analys Leversjukdom screen (018).

Indikation

Vid misstanke av autoimmun leversjukdom.

Klinik

Autoimmuna hepatiter kan drabba båda könen i alla åldrar. Den kliniska bilden kan variera från en mild eller till och med subklinisk sjukdom till akuta skov av leversvikt. Sjukdomarna kan också debutera som kryptogen cholangit. Vid autoimmun hepatit typ 1, har 70% av patienterna antikroppar mot glatt muskel, 10% harantikroppar mot SLA/LP. Isolerad förekomst av anti-SLA/LP har rapporterats. ANA är ofta positiv vid autoimmun hepatit typ 1 med varierande mönster.

Autoimmun hepatit typ 2 är ovanlig i norra Europa och drabbar främst unga kvinnor. Sjukdomen definieras av förekomst av antikroppar mot LKM, LKM-1 eller LC-1. De flesta patienter med primär biliär cholangit har antikroppar mot mitokondrier (AMA och M2).
För primär skleroserande kolangit finns ingen specifik serologisk markör, även om dessa patienter i 20-30% av fallen uppvisar positiv ANA med mönster nukleära prickar. En del patienter har atypisk ANCA med immunofluorescens undersökning.

Läs mer om provtagning

 

DYN_box_01 Ladda hem eller best√§ll remiss ÔĽŅ