Primär Membranös Nefropati (PMN) (584)

Ingående analyser

Fosfolipas A2-receptor (PLA2R) antikroppar, Thrombospondin Type 1 Domain Containing 7A (THSD7A) antikroppar

Indikation

Misstanke om primär membranös nefropati (PMN) tidigare kallad idiopatisk membranös nefropati (IMN).

Klinik

Primär membranös nefropati (PMN) är en kronisk inflammatorisk sjukdom i glomeruli som leder till progressiv förlust av njurarnas funktion. Dessutom är det den vanligaste anledningen till nefrotiskt syndrom. Grundorsaken till inflammationen beror på produktion av autoantikroppar mot det transmembrana proteinet phospholipase A2 receptor (PLA2R) och Thrombospondin Type 1 Domain Containing 7A (THSD7A), som båda uttrycks på podocyternas yta i glomeruli. Antikroppar mot PLA2R förekommer i serum hos 75% av patienter med PMN, medan förekomsten av THSD7A är betydligt lägre (2.5–14% i olika kohorter). 

Antikroppar av IgG klass mot PLA2R har hög specificitet för PMN. Mycket få friska personer och patienter med andra typer av membranös nefropati har antikroppar mot PLA2R. Antikroppar av IgG klass mot THSD7A förekommer mindre ofta vid PMN och kan i sällsynta fall påvisas samtidigt med antikroppar mot PLA2R.

Läs mer om provtagning

DYN_box_01 Ladda hem eller beställ remiss