Utvidgad analys - Autoantikroppar vid Autoimmun Pankreatit (typ 2, AIP2) (575)

Ingående analyser

Anti-Carboanhydras II antikroppar, DNA-bunden laktoferrin antikroppar

Indikation

Vid misstanke av Autoimmun Pankreatit (typ 2, AIP2)

Klinik

Autoimmun pankreatit (AIP) orsakas av immunmedierad  inflammation i bukspottk√∂rteln. Inflammationenkan ge upphov till tum√∂rliknande granulom som kan misstolkas vara maligna tum√∂rer men √§ven diffus inflammation utan granulom kan f√∂rekomma. AIP √§r en ovanlig sjukdom; prevalens 1/100 000 har rapporterats i en japansk population, men den sanna f√∂rekomsten √§r oklar eftersom m√•nga fall tros vara odiagnosticerade. 
Det finns tv√• olika typer av AIP: typ 1 (AIP1, s.k. ‚ÄĚklassisk‚ÄĚ autoimmun pankreatit) och typ 2 (AIP2).
AIP1 är vanligast och utgör ca 80% av fallen som oftast är män över 50 års ålder. Markör för AIP1 är förhöjd nivå IgG4 i serum och påvisas i 80% av fallen.
AIP2 √§r ovanligare och uppskattas utg√∂ra 20--30% av fall med AIP. J√§mf√∂rt med AIP1 drabbar AIP2 n√•got yngre personer och √§r lika vanligt hos kvinnor som hos m√§n. F√∂rekomst av antikroppar mot Carboanhydras II och Lactoferrin har p√•visats i upp till 75% av personer med AIP2. √Ąven IgG4 kan vara f√∂rh√∂jt hos en mindre andel av AIP2.
Denna test erbjuder analys av Carboanhydras II antikroppar och Lactoferrin (DNA bundet) antikroppar.

 

Referenser

Khandelwal et al. (2014). Recent advances in the diagnosis and management of autoimmune pancreatitis. Am J Roentgenol. May;202(5):1007-21. PMID: 24758653
Sugumar A. (2012). Diagnosis and management of autoimmune pancreatitis. Gastroenterol Clin North Am. 2012 Mar;41(1):9-22. PMID: 22341247


Läs mer om provtagning

DYN_box_01 Ladda hem eller best√§ll remiss ÔĽŅ