Glomerulonefrit (500)

Ingående analyser

ANA screen på HEp-2 celler, dsDNA antikroppar, Fosfolipas A2-receptor (PLA2R) antikroppar, GBM antikroppar (Goodpasture antigenet), MPO-ANCA (capture teknik), MPO-ANCA (direkt teknik), PR3-ANCA (capture teknik), PR3-ANCA (direkt teknik), Streptolysin O-antikroppar, Thrombospondin Type 1 Domain Containing 7A (THSD7A) antikroppar

Indikation

Njursvikt av okänd orsak, proteinuri, hematuri.

Klinik

Misstanke om glomerulonefrit uppkommer som regel vid fynd av hematuri och/eller proteinuri. Debutsymptomen kan också uppkomma av nedsatt njurfunktion. Vid undersökning av urinsediment ser man oftast cylindrar. Genesen vid glomerulonefrit avgör behandlingsstrategi och prognos. Laboratoriefynden är vägledande för diagnosen, även om det allmänt anses att biopsiverifikation är nödvändig.

 

Läs mer om provtagning

 

DYN_box_04 Ladda hem eller best√§ll remiss ÔĽŅ