ÔĽŅ

 

Akutanalys av anti-GBM, PR3-ANCA och MPO-ANCA

Indikation

Vid misstanke om renopulmonella syndrom, rapidly progressive glomerulonephritis, snabbt stigande kreatinin, Goodpasture syndrom, Wegeners granulomatos eller Mikroskopisk polyangit. Ej lämplig analys för att följa patienter eller för att upptäcka återfall hos kända patienter eftersom analysen inte är kvantitativ.

Provtagning

Akutanalyser för anti-GBM, PR3-ANCA och MPO-ANCA utförs alla dagar om året. Vid önskad analys på helger och kvällar ring till laboratoriet (040-53 76 60). Vi svarar på telefon mellan 0800 och 2200 alla dagar. Akutanalyser sänds som prioriterad leverans med lämpligt bud till Lundavägen 151, Malmö. Avsändaren står för ansvar för transport och betalning för transport. Ta venöst eller kapillärt blodprov i rör utan tillsats. Provet kan förvaras i kyl i avvaktan på transport. Vi garanterar svar en timme efter att provet anlänt till laboratoriet.

Metod

Metoden har ändras för från direkt ELISA till capture ELISA för MPO-ANCA, PR3-ANCA. Anti-GBM metoden har inte ändrats.

Capture akut metod visar en mycket god jämförelse med direkt akut metod. Capture ELISA metod anses traditionellt sett vara en känsligare metod. Wieslab har historiskt sett alltid följt upp alla akut analyser (både negativa och positiva resultat) med en kvantitativ analys och därmed har vi inte haft felaktiga resultat för MPO och PR3 analysen.

Wieslab behåller möjligheter att utföra direkt ELISA akut metoden på vardagar innanför normal arbetstid för de tillfällen kund efterfrågar denna analys.

Observera

Det är betydelsefullt med en tidig diagnos då det ger möjlighet till att inleda behandling i ett tidigt förlopp av sjukdomen och därigenom begränsa skadorna på njur- och lungfunktionen. Metoden är en kvalitativ screeningmetod med hög känslighet och därför förekommer falskt positiva svar i cirka 1 % av fallen. Alla akutanalyser följs upp med en kvantitativ analys nästkommande vardag. Falskt positiva resultat blir negativa vid kvantitativ analys.

Prover skickas till:
Wieslab AB
Lundavägen 151
212 24 Malmö.

Hitta analysmetod

Nedan kan du hitta olika sätt att leta efter analysmetod, välj den som passar dig bäst.
Snabbsök analys
Ladda hem eller best√§ll remiss ÔĽŅ