ÔĽŅ

Kvalitet f√∂rst!

Ackrediterat laboratorie

Wieslab var ett av de f√∂rsta privatlaboratorier som ackrediterades av SWEDAC och arbetar idag efter SS-EN ISO/IEC 17025:2005 och uppfyller d√§rmed Sveriges och EU:s h√∂gt st√§llda krav f√∂r laboratorier. En central del i v√•rt kvalitetsarbete √§r att st√§ndigt utveckla laboratoriets tekniska och vetenskapliga kompetens. Det √∂vergripande m√•let f√∂r verksamheten √§r att kunna erbjuda laboratorier och kliniskt arbetande l√§kare en service med snabba och s√§kra beslutsunderlag f√∂r behandling av autoimmuna sjukdomar.

Klicka här för 1502 ISO/IEC 17025 ackrediteringscertifikat från SWEDAC.

De flesta av Wieslabs tester är ackrediterade. Vid behov anlitas godkända underleverantörer för ackrediterade analyser. Klicka här för att se en lista över ackrediterade metoder.

Patienter med positiva analyssvar kan följas under behandlingen genom kontinuerliga analyser, eftersom prover sparas i minst 5 år och när nya analyser blir tillgängliga kan sparade sera testas. Wieslabs serumbank har på detta sätt varit till hjälp för många läkare vid utredning av ovanliga autoimmuna sjukdomar.

GLP godkänt laboratorie

Wieslab har sedan maj 2015 varit en del av Swedacs program f√∂r Good Laboratory Practice (GLP) enligt STAFS 2008:4 Swedacs f√∂reskrifter om inf√∂rande av OECD:s principer om inf√∂randet av god laboratoriesed (GLP), EU-direktiven 2004/9/EG och 2004/10/EG och OECD. Wieslab √§r GLP godk√§nda f√∂r att utf√∂ra bioanalytiska tester inom icke-kliniska s√§kerhetsstudier av l√§kemedel (Analytical and Clinical Chemistry testing). 

Klicka här för GLP ackrediteringscertifikat från SWEDAC.

Wieslab utf√∂r √§ven bioanalytiska tester f√∂r kliniska l√§kemedels studier  enligt EU-direktiven 2001/20/EC, FDA Title 21 part 58 (21CFR58), och EMA/INS/GCP/532137/2010 Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples.

 

 

GLP certificate
ÔĽŅ