ÔĽŅ

Nyheter

Ny laboratoriechef på Wieslab

June 7, 2016 - Företagsnyheter, Produktnyheter, Sjukdomsnyheter
Rita Martins Olofsson är ny laboratoriechef på Wieslab och är ansvarig för det dagliga rutinarbetet samt för utveckling och implementering av nya analyser. Rita efterträder Anna Laurén som finns kvar på företaget, men som kommer att fokusera på andra arbetsuppgifter inom Bioanalytisk Service.

Innan Rita Martins Olofsson kom till Euro Diagnostica och Wieslab arbetade hon i 10 √•r f√∂r ett Biologiskt CMO (Contract Manufacturing Organization) f√∂retag d√§r hon hade en roll som forskare under sex √•r och chef p√• en QC Bioassay avdelning under fyra √•r. Denna avdelning fokuserade p√• ELISA-analyser f√∂r potens och restprodukter,  SDS-PAGE, IEF, Western Blot, Endotoxin (LAL) testning, pH, osmolalitet, enzymanalyser, qPCR f√∂r kvarvarande DNA-testning, och koaguleringsanalyser.

Rita har erfarenhet av biologisk kvalitetskontroll av final API (DS, DP och placebo), processtestning, stabilitetstestning, validering av analysmetoder från klinisk fas I till marknadsprodukt, och för arbete i enlighet med riktlinjer (FDA, cGMP, ICH, EMA).

Rita är civilingenjör (MSc) i kemi/bioteknik från Lissabon, Instituto Superior Técnico, och en doktorsexamen (PhD) från avdelningen för Bioteknik, Lunds universitet, med inriktning på proteinkloning, rening, karakterisering och stabilitet.

Anna Lauren kommer att leda bioanalys gruppen hos Wieslab och är ansvarig för att samordna forskningsprojekt för utveckling och genomförande av farmakokinetiska (PK) bioanalyser, biomarkörer och immunogenicitetsanalyser.

Innan Anna kom till Euro Diagnostica och Wieslab arbetade hon på ett stort läkemedelsföretag och har specialiserat sig på immunogenicitetsanalyser för detektion av antikroppar i proteinbaserade läkemedel och endogena proteiner. Anna har erfarenhet av metodutveckling och validering för senare användning vid analys av prover från både icke-kliniska studier och kliniska prövningar, och för arbete i enlighet med både GLP och GCP.

Anna har en MSc i molekylärbiologi och en doktorsexamen från institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds Universitet. Hon har specialiserat sig på infektionssjukdomar och immunologi och har erfarenhet inom flera autoimmuna sjukdomar, med fokus på neuroimmunologi, reumatologi och gastroenterologi. Anna har också erfarenhet av endokrinologiska sjukdomar såsom diabetes och tillväxthormonbrist samt hemofili.


Kontakta gärna Rita vid frågor om Wieslabs analystjänster på tel: 040-643 4412 alt. på email: Rita.MartinsOlofsson@eurodiagnostica.com


Kontakta gärna Anna vid frågor om Wieslabs bioanalytiska tjänster på tel: 040-53 76 52 alt. på email: Anna.Lauren@eurodiagnostica.com

« Tillbaka
DYN_box_04 ÔĽŅ