ÔĽŅ

Vad vi gör

Wieslab är Skandinaviens största privata speciallaboratorium för diagnostik av autoimmuna sjukdomar. Laboratoriet har sedan många år en etablerad hög kompetens inom njur- och lungrelaterade autoimmuna sjukdomar som till exempel vaskulit.

Autoimmuna sjukdomar är ett komplext och krävande medicinskt område i ständig utveckling. Wieslab strävar aktivt efter att vara i fronten på denna utveckling för att kunna erbjuda nya men också ovanliga analyser för diagnostik av sällsynta autoimmuna sjukdomar. För detta ändamål har vi bland annat knutit till oss flera externa internationella samarbetspartners.

DYN_box_01 ÔĽŅ