ÔĽŅ

Nyheter om sjukdomar

Ny artikel om PANDAS i Läkartidningen

October 9, 2013 - Företagsnyheter, Produktnyheter, Sjukdomsnyheter
Välrenommerade svenska läkare och forskare skriver om PANDAS i Läkartidningen. Wieslab erbjuder ett analyspaket som kan användas som stöd för diagnosen PANDAS samt liknande symtom. Analyspaketet har erbjudits sedan april 2013.

Susanne Bejerot, Kai Bruno, Gunilla Gerland, Lars Lindquist, Viviann Nordin, Henrik Pelling, Mats B Humble har skrivit en √∂versiktsartikel om den debatterade diagnosen PANDAS i svenska L√§kartidningen (se l√§nk). 

Wieslab omnämns i artikeln där man menar att CaM kinase II aktivitet (CaM KII) är en lovande markör för diagnostiken. "Nyligen har en amerikansk grupp påvisat en lovande biologisk markör för att säkerställa diagnosen PANDAS. Serum eller likvor från personer med akut symtomgivande PANDAS inducerar i nervceller förhöjd aktivitet av enzymet kalcium-/kalmodulinberoende proteinkinas II (CaM KII), en nivå som dock är lägre än vad som har visats vid Sydenhams korea [18]. Analysen har börjat användas kliniskt [36] och kan nu beställas även i Sverige (Wieslab AB, Malmö)."

CaM KII testet ing√•r i analyspaket f√∂r "Pediatriska autoimmuna neuropsykiska syndrom (PANS eller PANDAS) (paket 564)" som kan best√§llas via neurologi remissen. Ing√•ende analyser i paketet √§r: CaM KII, Beta-tubulin-antikroppar, Dopaminreceptor 1-antikroppar, Dopaminreceptor 2-antikroppar, Lyso-GM1 antikroppar.

Vid frågor om analyserna kontaktas Anna Laurén på telefon +46 40 53 76 52 alternativt email anna.lauren@wieslab.com

« Tillbaka
DYN_box_03 ÔĽŅ