ÔĽŅ

Indirekt Immunofluorescens

Vid indirekt immunofluorescens undersökning snittas en vävnad eller celler och fixeras. Patientserum läggs på och de eventuella antikropparna reagerar med sitt antigen. De bundna antikropparna får reagera med fluorescensmärkt anti-human IgG antikropp. Man kan sedan i mikroskop se fluorescensen och där det finns fluorescens finns det antikroppar från patienten. Antikroppar mot olika antigen ger olika flourescerande mönster i cellerna.

ÔĽŅ