Provtagning för monitorering av TNF-hämmare

Provet tas före en injektion/infusion eller max 24 timmar före planerad läkemedelsadministration. Provet ska tas då koncentrationen av läkemedlet förväntas vara så låg som möjligt (vid ”Cmin vid steady state” eller sk ”trough” nivåer).”Cmin” motsvarar minimal läkemedelskoncentrationen vid ”steady state” och då är även variationen av läkemedelskoncentration i serum är som lägst. ”Cmin” ger samtidigt den högsta känsligheten för att detektera NAbs. Vid mätbara nivåer på läkemedlet anses förekomsten av NAbs vara av låg terapeutisk signifikans.

Blodprov tas i ett rör utan tillsats eller i ett gelrör. Både venösa och kapillära prover går bra. Provet ska stå för koagulation i minst 30 minuter och därefter centrifugeras provet. Serum avskiljes och överföres till nytt rör. Serumprovet förvaras i kyl i väntan på transport och kan skickas i rumstemperatur med vanlig post. Vid tillfällen då provet inte skickas direkt skall det förvaras i kyl (ca 2-8°C i upp till en vecka) eller i frys (ca -20°C vid längre förvaring) i väntan på transport. Skicka ca 3 ml serum.

Beställning av analys görs genom att skriva ut och fylla i vår remiss - bifoga ifylld remiss tillsammans med provet.

Ladda hem eller beställ remiss