Bioanalytiska tjänster

Vi är en dedikerad bioanalytisk partner - med en kunskapsbas som kan göra skillnad för era studier.

Våra bioanalytiska tjänster är inriktade på stora molekyler (bioläkemedel och biosimilars) med fokus på immunmedierade sjukdomar, som tillhandahåller tjänster för icke-kliniska liksom fas I - III samt eftermarknad i kliniska studier för pharma, CRO och kunder inom bioteknik.

Vårt erbjudande består av:

  • Anti-Drog antikropp testning (ADA) i immunogenicitetsstudier
  • Bioanalys i farmakokinetiska (PK) studier
  • Analys av biomarkörer
  • CMC stöd för frisättning av läkemedel  (potensanalyser)
  • Konsulttjänster för att optimera dina studier och inlämningsframgång

Besök gärna vår dedikera hemsida för bioanalytiska tjänster (Endast på engelska).

Bioanalytiska tjänster