Monitorering av TNF-alfa-hämmare

Denna information ger en överblick av monitorering av TNF-alfa-hämmares (TNFα-i) behandlingseffekt som kan beställas hos Wieslab. Informationen beskriver fördelarna med att använda analyser för TNFα-i och beskriver hur de fungerar. Dessutom ges viktig information om provtagningsförfarande samt en förteckning över publikationer och referenser för vidare studier.

TNFα-i har under många år betraktats som ett utmärkt behandlingsalternativ vid svåra kroniska inflammatoriska tillstånd som reumatoid artrit, inflammatorisk tarmsjukdom och psoriasis. Erfarenheten visar att en stor del av patienter (60-70%) har ett utmärkt primärt svar på behandling med TNFα-i preparat. Det visar även att det fortfarande finns en betydande andel av patienter för vilka TNFα-i inte ger påvisbar effekt (primär terapisvikt) eller patienter där effekten av TNFα-i minskar över tiden trots en initial bra respons (sekundär terapisvikt) (Bendtzen 20112 och 20131, Vincent 201313).

Behandling med TNFα-i visar en stor individuell variation mellan patienter där intervall mellan dosering eller behandlingsdos kan behövas justeras för varje patient.

En avtagande effekt av behandling kan bero på att patienten har bildat neutraliserande anti-läkemedels antikroppar (NAbs) mot TNFα-i. Analyser för läkemedelskoncentration (aktivitet) av TNFα-i och för NAbs kan användas som ett tidigt tecken på att patienten inte har effekt av sin behandling.

Wieslab har valt att utföra analyserna genom att mäta den biologiska aktiviteten av läkemedlet vilket är terapeutisk avgörande. Om det visar sig att patienten har låga koncentrationer av läkemedlet och/eller har utvecklat antikroppar är det både av klinisk och ekonomiskt relevans att göra justeringar i behandlingen med TNFα-i.

Läs gärna mer om:

 

Beställning av analys görs genom att skriva ut och fylla i vår remiss.

Ytterligare förfrågningar och information

Kontakta oss gärna vid ytterligare förfrågningar.

För att erhålla mer information om monitorering av läkemedel, vänligen besök även www.eurodiagnostica.com.

DYN_box_04 Ladda hem eller beställ remiss