Analys för NAb’s (neutraliserande anti-läkemedels antikroppar) mot TNF-alfa-hämmare (TNFα-i)

Metod

Analysen för TNFα-i NAb’s är baserad pĂĄ samma rapportör-celllinje (iLite™) som används för att mäta serumkoncentration av läkemedlet (se figur och Lallemand 20119).

I NAb’s analysen testas om patientserum kan hindra TNFα-i aktivitet i en in-vitro cellmodell. NAb’s defineras som antikroppar som hindrar läkemedlet att binda TNFα och därmed gör behandlingen verkningslös. Det är viktigt att provet tas vid Cmin. dvs när patienten har sĂĄ lĂĄg serumkoncentration av läkemedlet som möjligt.

Provtagningsföreskrifter finns här.

Analyssvar

Analysvar anges som negativ eller som positiv med titer.

Analys för NAbs mot TNFα-i utförs endast om koncentrationen av TNFα-i aktivitet är <0.65 µg/ml.

Svarstolkning

Vid positivt resultat för NAbs bör man överväga att byta läkemedel om man samtidigt ser en sekundär terapisvikt hos patienten.

Ett negativt resultat kan bero pĂĄ en ökad elimination av TNFα-i och en dosjustering kan behövas eller möjligtvis byte av TNFα-i.

För patienter där man är osäker pĂĄ om NAb’s orsakar terapisvikt bör man följa upp patienten med regelbunden monitoreringen eftersom det finns en hög risk att NAb’s förr eller senare kommer att pĂĄverka behandlingseffekten av den använda TNFα-i.

NAb’s korsreagerar inte mellan de olika TNFα-hämmarna.

En sammanfattning av algoritmer finns här.

DYN_box_01

Hitta analysmetod

Nedan kan du hitta olika sätt att leta efter analysmetod, välj den som passar dig bäst.
Snabbsök analys