ÔĽŅ

Monitorering av interferon-behandling

Interferon alfa (IFN-alfa) och interferon beta (IFN-beta) har använts för behandling av många sjukdomar med varierande kliniska effekter. Liksom många andra proteiner, är alla IFN-variatnter potentiellt immunogena, speciellt de som produceras av rekombinant (r) gen-teknik. De rapporterade frekvenserna och titrar av anti-IFN-antikroppar varierar avsevärt beroende på olika sjukdomar, beredningar IFN och administration, och vilka typer av analyser som används. Antikropps-medierad minskad bioaktivitet av IFN (Ab-mediated decrease in bioactivity of IFN (ADB)) är ett tillstånd där den kliniska effekten av fortsatt injektion av IFN minimeras eller upphävs, som alltmer erkänns. Wieslab har valt att utföra analyserna genom att mäta den biologiska aktiviteten av läkemedlet vilket är terapeutiskt avgörande.

Läs gärna mer om följande:

 

 

Beställning av analys görs genom att skriva ut och fylla i vår remiss.

Ytterligare förfrågningar och information

Kontakta oss gärna vid ytterligare förfrågningar.

För att erhålla mer information om monitorering av läkemedel, vänligen besök även www.eurodiagnostica.com.

DYN_box_02 ÔĽŅ