ÔĽŅ

Direkt ELISA

En ELISA består av flera olika steg. Först fästs respektive antigen på en plastyta och patientprovet tillsätts. Om provet innehåller specifika antikroppar kommer de att binda till antigenet. I nästa steg tillsätts en enzymmärkt antikropp mot humant IgG. I vårt fall används för det mesta alkaliskt fosfatas. Den enzymmärkta antikroppen kan alltså endast binda in om en antikropp mot antigenet finns i patientprovet. Sedan tillsätts ett substrat till enzymet, en substans som ändrar färg när enzymet jobbar. Färgen kan kvantiteras i en spektrofotometer och är ett mått på nivån av antikropp hos patienten.

ÔĽŅ