Komplementanalys

Ingående analyser

Komplementfunktion (klassiska och alternativa vägen samt lektinvägen (MBL).

Kompleterande analyser är, C3, C4, C3d, C1q.

Indikation

Misstanke om medfödd eller förvärvad komplementbrist samt komplementaktivering. Vidare utredning och uppföljning av SLE och glomerulonefrit.

Metod

Komplementfunktion (klassiska och alternativa vägen samt lektinvägen (MBL) analyseras med ELISA. Nefelometri används för C3 och C4. Immunelektrofores används för C1q och C3d.

Svar

För C3 och C4 anges resultatet i g/l. För C1q anges resultatet i procent av normalsera. För C3d anges resultatet i mg/l. Komplementfunktion anges i procent av normalsera.

Tolkning

Komplementsystemet är en del av immunförsvaret. Det förstärker antikropparnas funktion och bidrar till bakterieavdödning. Tre aktiveringsvägar är kända för komplementsystemet: den klassiska, den alternativa och Lektin-vägen, som kan aktiveras av MBL(mannanbindande lectin). Den klassiska vägen aktiveras av immunkomplex, vilket är fallet vid SLE. C1q binder då in C1r och C1s, vilket sätter igång en kaskad där C2 och C4 bildar ett komplex som klyver C3. Den alternativa vägen aktiveras genom komplexbildning mellan C3 och faktor B genom en reaktion som företrädesvis sker på ytan av bakterier. MBL-vägen aktiveras genom reaktion mellan MBL och vissa sockerarter, vilka endast finns hos vissa bakterier. När man mäter komplementaktivering in vitro får man ett mått på patientserats förmåga att aktivera komplementsystemet genom den aktuella vägen.

Aktiveringsgraden blir ett mått på serumkoncentrationen av de komponenter som ingår i aktiveringsvägen. Har patienten total brist på en komponent blir aktiveringen i den vägen noll. Hos en patient med aktiv SLE sjukdom sker ofta en aktivering av den klassiska vägen. Detta leder till förbrukning av de ingående komponenterna (C1q, C1s, C1r, C2, C4, C3 och C5-9). Serum från denna patient har sannolikt en nedsatt förmåga till aktivering av den klassiska vägen in vitro. Eftersom en del komponenter som är gemensamma för de övriga vägarna kan förmågan till aktivering av dessa vara nedsatt sekundärt på grund av förbrukningen av den klassiska vägens komponenter.

F√∂r ytterligare information se: http://www.eurodiagnostica.com/complement/home

Läs mer om provtagning

DYN_box_03