CV2/CRMP5-antikroppar

Indikation

Misstanke om paraneoplastiska syndrom och autoimmun encefalit.

Metod

Immunoblot samt indirekt immunofluorescens (IIF). För IIF används en kombination av fixerad vävnad från nerv, cerebellum, intestinal vävnad och pancreas med ursprung från apa.

Enligt riktlinjer ska anti-neuronala antikroppar detekteras med minst två oberoende metoder. På Wieslab används IIF och immunoblot. Enligt europeiska riktlinjer ska positivt resultat uppnås med båda metoderna för att vara tillförlitligt.

IIF och immunoblot-analys f√∂r serum √§r ackrediterade - l√§s mer under Kvalitet

Svar

Serum: Resultatet anges som negativt, gränsvärde eller positivt med titer och blot intensitet.

Likvor: Resultatet anges som negativt, gränsvärde eller positivt.

Tolkning

Antikroppar mot CV2 är en paraneoplastisk markör som framförallt är associerad med småcellig lungcancer (SCLC), men förekommer också vid thymom och andra tumörtyper. Kliniska symptom kan vara chorea, sensomotorisk neuropati, limbisk encephalit och cerebellär degeneration. Neurologiska symtom kan föregå cancerdiagnosen med upp till 5 år.

 
 

Referenser:

PMID: 15342008; 15258215; 21747075; 22448032 

 

Paket och andra analyser

Se även paket Paraneoplastiska neurologiska sjukdomar och autoimmun encefalit (553, 554, 556, 557, 560, 562)

DYN_box_04