C3d

Indikation

Vid komplementutredning

Svar

Resulat anges som normal eller förhöjd.

Referensintervall <5 mg/l

Tolkning

Förhöjda halter av C3d kan tyda på komplementaktivering utan att manifest hypokomplementemi behöver ha utvecklats. Säker bedömning av analysen kräver:

1. Blodprovtagning i EDTA
2. Förvaring av EDTA-blod eller plasma i kyla. Vid längre transporttider rekomenderas att provet fryses och skickas på torr-is.
 
F√∂r ytterligare komplement information se: http://www.eurodiagnostica.com/complement/home
 
Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Komplementbrist (572). Se även analyser Komplementanalys

DYN_box_01