Centromer-antikroppar

Se avsnittet Tolkning (mönster 1) under ANA på HEp-2 celler.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

. Se även analyser ANA screen på HEp-2 celler

DYN_box_03