GABA B receptor-antikroppar

Indikation

Misstanke om paraneoplastiska syndrom och framför allt vid autoimmun encefalit.

Metod

Indirekt immunofluorescens (IIF) med transfekterade celler.

Svar 

Resultatet anges som positiv eller negativ. Positivt resultat titreras (serum).

Tolkning

Antikroppar mot GABA B receptor kan förekomma vid klassisk autoimmun encephalit. Det finns relativt få fall publicerade varav 50% har varit kvinnor, ålder vid diagnos mellan 24-75 år (median 62 år). Antikropparna har varit associerade med småcellig lungcancer i 50-60% av fallen. Antikropparna kan förekomma tillsammans med andra autoantikroppar i runt 50% av fallen (antikroppar mot GAD-65, VGCC, och TPO).

GABA B receptorerna räknas till gruppen extracellulära antigen. Generellt sett är behandling med immunoterapi oftare effektiv vid autoantikroppar riktade mot extracellulära antigen än vid autoantikroppar mot intracellulära antigen. Antikroppstitrar kan användas för att följa behandlingseffektivitet. Uppföljning med cancerdiagnostik rekommenderas.

Läs mer om provtagning

Referenser

Lancaster, Martinez-Hernandez, Dalmau. Encephalitis and antibodies to synaptic and neuronal cell surface proteins. Neurology. 2011 Jul 12;77(2):179-89.  PMID: 21747075

Titulaera et al. Screening for tumours in paraneoplastic syndromes: report of an EFNS Task Force. European Journal of Neurology. Epublished 2010. Eur J Neurol. 2011 January; 18(1): 19‚Äď23. PMID: 20880069.

Zuliani, Graus, Giometto, Bien, Vincent. Central nervous system neuronal surface antibody associated syndromes: review and guidelines for recognition. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2012;83:638-645. PMID: 22448032

Lancaster, Lai, Peng, et al. Antibodies to the GABA(B) receptor in limbic encephalitis with seizures: case series and characterisation of the antigen. Lancet Neurol 2010;9:67-76. PMID 19962348.

Paket och andra analyser

Se även paket Paraneoplastiska neurologiska sjukdomar och autoimmun encefalit (553, 554, 556, 557, 560, 562)

DYN_box_03