Gliafibrillärt protein (GFAp)

Referensintervall för olika åldersintervall:
 
< 2 år: <450 ng/L
 
2 år-<20 år: <175 ng/L
 
20 år-<60 år: <750 ng/L
 
>=60 år: < 1250 ng/L
 
Gliafibrill√§rt protein (Glial fibrillary acidic protein, GFAP) √§r ett intermedi√§rt filament protein som uttrycks av flertalet celler i central nervsysteme och speciellt astrocyter. Vid CNS skada som resultat av  trauma, sjukdom, genetiska f√∂r√§ndringar och kemisk p√•verkan blir astrocyter reaktiva (s√• kallad astrogliosis). Astrogliosis karakteriseras av √∂kad syntes av GFAP. GFAP niv√•erna √§r d√§rf√∂r f√∂r√§ndrade i m√•nga neurodegenerativa sjukdomar. 
 
Resultat på GFAP nivåer undersöks lämpligen tillsammans med övriga hjärnskademarkörer som exempelvis NFL, Tau, NSE, och eventuellt S-100, Beta-amyloid.
 
Läs mer om provtagning
 

Paket och andra analyser

Se även paket CNS-Parenkymskademarkörer (566)

DYN_box_01