Tau

Indikation

Alzheimers sjukdom, minnesutredning, CNS-parenkymskador

Referensintervall

Referensintervall for Tau i likvor for olika åldersintervall:

1 år - < 18 år: 250 ng/L
18 år - <45 år: <300 ng/L
>=45 år: < 400 ng/L

Tolkning

Total Tau speglar axonalt s√∂nderfall. Tau f√∂rekommer mest i kortikala, omyeliniserade axon d√§r de binder till mikrotubuli med stabiliserande effekt. Tau kan vara fosforylerat i olika grad (fosfo-Tau). Total Tau anv√§nds som biomarkor vid Alzheimers sjukdom men en √∂kad niv√• kan √§ven ses vid andra degenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet och stroke. De h√∂gsta niv√•erna ses vid Creutzfeldt-Jakobs sjukdom med snabbt f√∂rl√∂pande kortikal degeneration. 

Alzheimers: Måttligt till kraftigt ökat (sensitivitet for att detektera Alzheimer ar 85%) Stort akut stroke: Mycket kraftigt ökat Creutzfeldt-Jakobs: Mycket kraftigt ökat Frontotemporal demens: Normal/lätt ökat Lewy body demens: Normal/lätt ökat Vaskulär demens: Normal/lätt ökat ALS: Normal

Normalt åldrande, MCI (Mild cognitive impairment) utan progress till Alzheimers, depression, Parkinson, icke akut cerebrovaskulär sjukdom visar normala nivåer av total Tau.

För uppdaterade riktlinjer och rekommendationer, se Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se.
 
Läs mer om provtagning
 

Paket och andra analyser

Se även paket CNS-Parenkymskademarkörer (566). Se även analyser Beta-Amyloid, Fosfo-Tau

DYN_box_03