Tau

Indikation

Alzheimers sjukdom, minnesutredning, CNS-parenkymskador

Referensintervall

Referensintervall for Tau i likvor (CSF):
Normalnivå <479 ng/L för individer >50 år
Normalnivå <360 ng/L för individer 18-50 år
Normalnivå <300 ng/L för individer <18 år

Tolkning

Total Tau speglar axonalt sönderfall. Tau förekommer mest i kortikala, omyeliniserade axon där de binder till mikrotubuli med stabiliserande effekt. Tau kan vara fosforylerat i olika grad (fosfo-Tau). Total Tau används som biomarkör vid Alzheimers sjukdom men en ökad nivå kan även ses vid andra degenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet och stroke. De högsta nivåerna ses vid Creutzfeldt-Jakobs sjukdom med snabbt förlöpande kortikal degeneration.

Alzheimers: M√•ttligt till kraftigt √∂kat (sensitivitet for att detektera Alzheimer ar 85%).  Akut stroke: Mycket kraftigt √∂kat. Creutzfeldt-Jakobs: Mycket kraftigt √∂kat. Frontotemporal demens: Normal/l√§tt √∂kat. Lewy body demens: Normal/l√§tt √∂kat. Vaskul√§r demens: Normal/l√§tt √∂kat ALS: Normal.

Normalt åldrande, MCI (Mild cognitive impairment) utan progress till Alzheimers, depression, Parkinson, icke akut cerebrovaskulär sjukdom visar normala nivåer av total Tau.

För uppdaterade riktlinjer och rekommendationer, se Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se.
 
Läs mer om provtagning
 

Paket och andra analyser

Se även paket CNS-Parenkymskademarkörer (566). Se även analyser Beta-Amyloid 42, Fosfo-Tau

DYN_box_02