Koncentration (aktivitet) av TNF-hämmare

Indikation

Vid monitorering av behandling med TNF-hämmare. Ytterligare information finns här.

Läkemedel som kan testas

 • Remicade (Infliximab): koncentrationsbest√§mning och analys f√∂r NAbs.
 • Humira (Adalimumab): koncentrationsbest√§mning och analys f√∂r NAbs.
 • Enbrel (Etanercept): koncentrationsbest√§mning och analys f√∂r NAbs.
 • Simponi (Golimumab): koncentrationsbest√§mning och analys f√∂r NAbs.
 • Cimzia (Certolizumab pegol): endast koncentrationsbest√§mning. Analys f√∂r NAbs √§r under utveckling.

Analyssvar

Resultatet anges med koncentration (¬Ķg/ml).

L√§gsta detektionsgr√§ns 0,65 ¬Ķg/ml.

Metod

Analysen utförs med en in vitro rapportör-celllinje (iLite) och mäter mängd läkemedel i serum som kan hämma TNF-alfa signalera genom TNF receptorn på cellerna (se figur och Lallemand 2011). Via TNF-alfa signaleringen aktiveras en rapportörgen (Firefly Luciferase) och effekten av det producerede enzymet kan avläsas. Metoden är mycket stabil och repeterbar och bygger på att cellerna är stoppade i sin normala cellcykel och kan användas direkt från frysen. Den cellulära aktivitetsanalysen har en mycket god korrelation till klassisk koncentrationsmätning med radioimmunanalys (RIA) men mäter i motsats till bindingsanalyser (RIA, ELISA, HMSA etc) aktivitet av läkemedlet, vilket är terapeutisk avgörande. Det är viktigt att provet tas vid Cmin. Provtagningsföreskrifter finns här.

Svarstolkning

 • Vid m√§tbara niv√•er p√• l√§kemedlet och d√• patienten har effekt av behandlingen med TNF-h√§mmare anses f√∂rekomsten av NAbs vara av l√•g terapeutisk signifikans.
 • Normal eller h√∂g koncentration av aktivt l√§kemedel men ingen behandlingseffekt ses hos patienter med en sjukdomsprofil som inte √§r driven av TNF niv√•er.
 • Vid misstanke om sekund√§r terapisvikt trots normal eller h√∂g koncentration av aktivt l√§kemedel kan kan det bero p√• att provet inte har tagits vid Cmin och att l√•ga niv√•er av NAbs f√∂rst kan m√§tas med exakt resultat n√§r koncentration av l√§kemedlet √§r l√•g. Vid intresse f√∂r att m√§ta om det finns NAbs trots normala niv√•er av l√§kemedlet b√∂r patientern tas ut ur behandling och nytt prov tas n√§r l√§kemedlet r√§knas vara mindre √§n 0,65 ¬Ķg/ml.
 • D√• koncentration av TNF-h√§mmaren √§r under detektionsniv√• finns risk att detta beror p√• NAbs mot l√§kemedelspreparatet som hindrar TNF-h√§mmaren att binda till TNF. Detta inneb√§r i sin tur g√∂r att TNF-alfa kan binda som normalt till TNF receptorerna. Test f√∂r NAbs redovisas i separat analys.
 • D√• koncentration av TNF-h√§mmaren √§r l√§gre √§n f√∂rv√§ntat i serum men inga NAbs kan detekteras kan det bero p√• compliance problem eller att patienten beh√∂ver en l√§kemedelsdos f√∂r att uppn√• √∂nskad behandlingseffekt.
 • L√•ga koncentrationer av l√§kemedlet kan √§ven bero p√• att icke neutraliserande anti-l√§kemedels antikroppar har bildats mot l√§kemedlet. Dessa kan b√•de limitera biotillg√§ngligheten (vid lokal administration av l√§kemedlet) och √∂ka eliminering av l√§kemedel i cirkulationen.

En sammanfattning av algoritmer finns här.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

. Se även analyser Neutraliserande antikroppar mot TNF-hämmare

DYN_box_01