Neutraliserande antikroppar mot interferon-alfa

Indikation

För monitorering av interferon-alfa (IFN-alfa) behandling.

Analysmetoden som anv√§nds kan best√§mma neutraliserande anti-l√§kemedels antikroppar (NAbs) mot alla f√∂rekommande IFN-alfa baserade l√§kemedel:

  • Pegasys (IFN-alfa 2a)
  • IntronA (IFN-alfa 2b)
  • PegIntron (Peg-IFN-alfa 2b)

Analyssvar

Svar ges som positiv eller negativ för NAbs.

Metod

Analysmetoden bygger på en så kallad in vitro rapportörcell (iLite) där man testar om antikroppar i patientserum kan hindra IFN-alfa/IFN-beta från att signalera via IFN-alfa receptor 1 (IFNAR1) som uttrycks på cellernas yta. Signalerna från IFNAR1 aktiverar en rapportörgen (Firefly Luciferase) och effekten av det producerade enzymet kan avläsas.

Metoden är mycket stabil och repeterbar och bygger på att cellerna är stoppade i sin normala cellcykel och kan användas direkt från frysen.

Eventuella NAbs korsreagerar mellan de olika läkemedlena inom samma interferon undergrupp.

Provet ska tas d√• koncentrationen av l√§kemedlet f√∂rv√§ntas vara s√• l√•g som m√∂jligt (sk tr√∂skelkoncentrationer). Vid ‚ÄĚtrough‚ÄĚ niv√•er √§r l√§kemedelskoncentrationen samt variationen av l√§kemedelskoncentration i serum som l√§gst och detta ger den h√∂gsta k√§nsligheten f√∂r att detektera NAbs.

Relevans och Tolkning

rIFN-alfa preparat används vid behandling av t.ex. kronisk viral hepatit och ett antal olika maligna sjukdomar t.ex. blodcancer (kutant T-cellslymfom, hårcellsleukemi och kronisk myelogen leukemi) och andra cancerformer (njurcellscancer, AIDS-relaterad Kaposis sarkom, follikulärt non-Hodgkinlymfom och malignt melanom). Studier har visat att utvecklandet av NAbs mot IFN-alfa är associerat med minskad behandlingseffekt.

Eventuella NAbs korsreagerar mellan de olika läkemedlen vilket gör att man inte kan byta till alternativ IFN-alfa behandling om patienten har utvecklat NAbs mot IFN-alfa.

Mer information samt referenser finns här.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

. Se även analyser Neutraliserande antikroppar mot interferon-beta

DYN_box_01