CXCL13 i likvor

Indikation

Nivåerna av CXCL13 mäts i likvor vid misstanke om neuroborrelios eller annan neuroinflammation. Forskning visar att CXCL13 i likvor är en lovande biomarkör vid MS.

Metod

ELISA

Svar

Resultatet anges kvantitativt som ng/L. Referensvärde är 7,8 ng/L.

Tolkning

CXCL13 är ett kemokin som attraherar B-lymfocyter. Förhöjd nivå av CXCl13 i likvor ses vid neuroinflammation med infiltration av B-celler och kraftigt förhöjd nivå är typiskt vid neuroborrelios. Mindre uttalade förhöjningar ses ofta även vid aktiv multipel skleros (MS) och efter ett första skov av neuroinflammation predikterar förhöjd nivå CXCL 13 övergång till MS-diagnos.

Csv-CXCL13 kan även vara förhöjd vid andra neuroinflammatoriska sjukdomar som involverar B-celler, bland annat Neuromyelitis Optica och olika former av encefalit.

Läs mer om provtagning

Referenser

Romme Christensen J, B√∂rnsen L, Khademi M, Olsson T, Jensen PE, S√łrensen PS, Sellebjerg F.  CSF inflammation and axonal damage are increased and correlate in progressive multiple sclerosis. Mult Scler. 2013 Jun;19(7):877-84. PMID 23178691

Rupprecht TA, Plate A, Adam M, Wick M, Kastenbauer S, Schmidt C, Klein M, Pfister HW, Koedel U. The chemokine CXCL13 is a key regulator of B cell recruitment to the cerebrospinal fluid in acute Lyme neuroborreliosis. J Neuroinflammation. 2009 Dec 30;6:42. PMID: 20042073

Kowarik MC, Cepok S, Sellner J, Grummel V, Weber MS, Korn T, Berthele A, Hemmer B. CXCL13 is the major determinant for B cell recruitment to the CSF during neuroinflammation. J Neuroinflammation. 2012 May 16;9:93. PMID: 22591862

Zhong X1, Wang H, Dai Y, Wu A, Bao J, Xu W, Cheng C, Lu Z, Qiu W, Hu X. Cerebrospinal fluid levels of CXCL13 are elevated in neuromyelitis optica. J Neuroimmunol. 2011 Dec 15;240-241:104-8.  PMID: 22036953

Paket och andra analyser

. Se även analyser Neurofilament light protein (NFL)

DYN_box_01